Curriculum Vitae

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko    Jan Matysik
Rok urodzenia    1973
Miejscowość zamieszkania    Lublin

_______________________________________

WYKSZTAŁCENIE:

2005 – 2006  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Studia podyplomowe „Komunikowania biznesowego i Public Relations”. Katedra Teorii Zarządzania.

1992 – 1998    

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia dzienne.  Wydział Ekonomiczny, kierunek: Zarządzanie i Marketing. Temat pracy dyplomowej: „Rynek reklamy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich”. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

VII 1994- II 1995

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania HEAO Arnhem, Holandia. Klasa Międzynarodowa (studia stypendialne). Język wykładowy i egzaminacyjny – angielski. Przedmiot kierunkowy – marketing.

_______________________________________

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2011 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

2009 – 2011

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

2009 – obecnie

Wykładowca przedmiotu „Public Relations” oraz „Komunikacji Wizualnej” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2008 – obecnie

Prezes zarządu Cumulus PR Sp. z o.o. – jednej z największych agencji public relations we wschodniej Polsce. Agencja obsługuje polskie i zagraniczne firmy, także notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.

1997 – obecnie

Dyrektor Zarządzający / Właściciel Agencji Promocyjno-Reklamowej CUMULUS. Usługi promocyjne oraz doradcze i szkoleniowe z zakresu marketingu dla ponad 200 klientów z całej Polski.

2004

Kierownik Działu Marketingu w PMB SA. Białystok.
Obowiązki: całość prac marketingowych (strategia i realizacja). Realizacja PR zewnętrznego (kontakty z dziennikarzami, konferencje prasowe, itp.) oraz PR wewnętrznego.

2003 – 2004

Kierownik Działu Marketingu w  PPH PARYS Sp. z o.o.
Obowiązki: całość prac marketingowych (strategia i realizacja), reklamowych (TV, prasa, itp.) i promocyjnych firmy, organizacja i realizacja handlowych akcji promocyjnych. Realizacja PR zewnętrznego (kontakty z dziennikarzami, konferencje prasowe, itp.) oraz PR wewnętrznego.

2002 –2003

Dyrektor Handlowy w firmie SAGAN (galanteria skórzana).
Obowiązki: prowadzenie działów sprzedaży i marketingu, całość prac marketingowych (strategia i realizacja), realizacja handlowych akcji promocyjnych. Realizacja PR zewnętrznego i wewnętrznego.

II 2001 – VIII 2002

Kierownik Działu Marketingu w  Kurierze Lubelskim (MULTICO).
Obowiązki: całość prac marketingowych (strategia i realizacja), reklamowych i promocyjnych gazety (TV, prasa, radio, itp.), organizacja i realizacja handlowych akcji promocyjnych. Realizacja PR zewnętrznego i wewnętrznego.

IV 2001 – VII 2002

Delegat Multico na Walne Zgromadzenie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

XI 1998 – I 2001

Specjalista ds. komunikacji marketingowej w PERŁA – Browary Lubelskie S.A.
Obowiązki: Reklama ATL (TV, outdoor, radio, prasa) – opracowywanie strategii i nadzór nad realizacją. Reklama BTL (direct mailing, internet, eventy). Nadzór i realizacja PR zewnętrznego i wewnętrznego.

X 1997 – XI 1998

Referent ds. Promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Obowiązki: Kreacja i nadzór nad reklamą dla UMCS: ATL (prasa, TV) + BTL (wydawnictwa, targi krajowe i zagraniczne). Badania marketingowe.

VII – IX 1996

Staż w UNILEVER, Ateny, Grecja. Dział Marketingu, Dział detergentów – OMO, Coccolino (ocena kampanii promocyjnych, analizy: udziałów rynkowych, ocena działalności konkurentów i profilu konsumenta).

VI 1996 – IV 1998

Stały recenzent miesięcznika o tematyce reklamy „Aida-Media”.

III 1995 – V 1996

Wiceprezydent ds. marketingu Komitetu Lokalnego Międzyna-    rodowego Stowarzyszenia Studentów AIESEC UMCS Lublin.

VIII 1995 – X 1995

Agencja reklamy UNI-FILM Łódź – współpraca na stanowisku konsultanta ds. reklamy.

_______________________________________

WYRÓŻNIENIA:
* Pomysłodawca i realizator dwóch Rekordów Guinnessa.
* Finalista ogólnopolskiej Business Case Study (Unilever Polska SA.)

_______________________________________

SZKOLENIA:
* Jan Matysik poprowadził dotychczas blisko 100 szkoleń z zakresu public relations (PR), zarządzania kryzysowego, organizacji konferencji prasowych, współpracy z dziennikarzami, z zakresu reklamy i marketingu, organizowania eventów i imprez masowych.

_______________________________________

PDF_icon